Redakcja Biuletynu:

 

Zawartość merytoryczna - Henryka Trzaskalska

Sprawy techniczne - Grzegorz Zięba